ALTEN MMC - Keyfiyyətli və sürətli iş məqsədmizdir

NİYƏ ALTEN MMC?

3 əsas amili qarşımıza məqsəd qoymuşuq

Keyfiyyət…..,

Yüksək keyfiyyətli məhsullarımızı və xidmətlərmizi nöqsansız təmin edirik.

Təminat……,

Qlobal əməkdaşlıq sayəsində biz məhsullara və xidmətlərə verilən təminata bir xidmət sektoru olaraq yanaşmırıq. Bu bizim üçün bir imicdir.

Təhlükəsizlik……,

Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır.


1 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

2 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

3 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

4 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

5 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

6 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

7 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

8 Müştərilərin, İşçilərin və İctimayətin təhkükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə ALTEN MMC ciddi tədbirlər həyata keçirir.Həyata keçirtdiyi tədbirlər sayəsində bir çox xətaların və qəzaların qarşısını alır.Ölkəyə iri həcimli məhsulların idxalı şirkəti ekoloji təhlükə ilə üz-bə-üz qoyur. Bu səbəbdən ALTEN MMC Təbiətin mühafizəsi kimi bir sıra lahiyələrə daha həssas yanaşır

Read Our Blog